Zbornik 1. poletne šole sociologije

Izšel je zbornik prispevkov 1. poletne šole sociologije, ki je potekala med 2. in 4. julijem 2018, na Fakulteti za družbene vede. Prispevki se ukvarjajo z okoljsko krizo, univerzo, religijo, delitveno ekonomijo, polarizacijo stališč in s študijami spolov in feminizma.

Avtoricam in avtorjem, recenzentkam in recenzentom, se zahvaljujemo.

Spletna izdaja: http://anyflip.com/ftcg/wscx/

PŠ2018VP

Sociologija v Filozofskem Teatru

Saskia in RichardV nedeljo, 15. februarja smo se članice in člani ŠSD Socioklub ter Slovenskega sociološkega društva odpravili proti Zagrebu, na Filozofski teater, kjer sta gostovala sociologinja Saskia Sassen in Richard Sennett, oba priznana akademika in uspešna javna intelektualca.

Richard Sennet, avtor knjige Zaton javnega človeka, ki je ravno izšla v Hrvaškem prevodu, se pri pisanju osredotoča pretežno na urbano izkušnjo in povezavo med avtoriteto, modernizmom ter javnim življenjem. Pri tem ga krasi eleganten a hkrati akademski jezik, ter znanje, ki sega vse od arhitekture, oblikovanja, glasbe, umetnosti, zgodovine, pa do politične in ekonomske teorije. A kot doda sam, v njem leži antropološka lakota za detajli človeške izkušnje.

Delo Saskie Sassen se osredotoča na družbene, ekonomske in politične dimenzije globalizacije, imigracij, ter mrežnih tehnologij v mestih. A čeprav njena dela že dolgo ohranjajo zanimanje iz strani arhitektov ter urbanistov, ki si želijo podrobneje seznaniti z mestom skozi razumevanje sistemskih pogojev, ki se manifestirajo v tangibilnosti urbanega okolja, moramo njeno delo razumeti širše. Kot pravi sama, se ukvarja s serijo in vrsto dogodkov, ki so zgolj okno v večje, kompleksnejše in pogosto intraktabilne resničnosti.

Na več kot dve urnem, a še prehitro minulemu pogovoru sta govorila o globalizaciji, globalnih mestih, družbeni in ekonomski enakosti, vlogi države, imigracijah, javnem življenju, ter o urbanizmu.

Nekaj citatov iz pogovora si lahko preberete na spletni strani Matevža, našega člana in študenta magistrskega študija 4Cities.

VOLILNI OBČNI ZBOR SocioKluba 2014

Spoštovani kolegi in kolegice,

študijsko leto se počasi zaključuje, vsaj kar se poletnega semestra tiče, s tem pa se zaključuje tudi mandat vodstva društva. S tem namenom sklicujem OBČNI ZBOR SocioKluba, kjer se bodo volili NOVI ČLANI UPRAVNEGA ODBORA (predsednika/ca, podpredsednik/ca, programski/a vodja, tajnik/ca in blagajnik/čarka), skupno 5 oseb. Poleg volitev v Upravni odbor sklicujem tudi volitve za 3 člane ČASTNEGA RAZSODIŠČA in 3 člane NADZORNEGA ODBORA. Skupno se torej 11 kandidatur za mandat enega leta.

Mandat bo pričel teči 1.8.2014, tako da bo imela nova ekipa dovolj časa da se pripravi za delo v novem študijskem letu.

Statut društva se nahaja tukaj: https://socioklub.wordpress.com/about/

V pomoč, 16. člen statuta za pravilno izpolnjeno kandidaturo šteje, če vsebuje:
– priimek in ime kandidata/ke,
– izkaz rednega članstva v društvu za tekoče študijsko leto (pred volitvami),
– funkcijo, za katero kandidira,
– naslov (stalno in začasno prebivališče),
– fakulteto in študijski program,
– pisni program dela (predsednik/ca),
– podpis.

Za pravočasno vloženo kandidaturo se šteje vsaka kandidatura, ki je prispela po pošti (tudi elektronski ssd.socioklub@gmail.com) na društvo dva dni pred zasedanjem rednega občnega zbora ali je bila vročena tajniku/ci društva (Tea vizjak).

Kandidati za predsednika/co, morajo na Občnem zboru predstaviti tudi delovni načrt za mandatno obdobje, za katerega kandidirajo.

Vsi skupaj ste torej vabljeni na Občni zbor društva, ki bo v četrtek, 23.05.2013 ob 16 uri. Predavalnico sporočimo naknadno, dnevni red pa je sledeč:

1. Evalvacija dela ŠSD SocioKlub 2013-2014

2. Pogled naprej

3. Volitve novih članov vodstva ŠSD SocioKlub

 

Upam, da se vidimo v čim večjem številu,

Rok Ramšak
Predsednik ŠSD SocioKlub-a

 

Tukaj se nahaja Kandidaturni obrazec.

 

Sponzorska pomoč

Tudi v mikroskopsko majhnihaqua in neprofitnih študentskih društvih imamo stroške povezane z zakonsko določeno minimalno stopnjo birokracije. Ker kot sociologi nismo zanimivi za sponzorstva, saj ohranjamo kritično distanco do objektov in subjektov našega preučevanja, ti stroški zahtevajo skoraj altruistično pomoč članov do društva.

V letošnjem letu so nam konkretno na pomoč priskočil v računovodskem podjetju AQUA, kjer so nam kvalitetno pripravili obvezno letno poročilo bilance. Posebej bi se jim radi zahvalili, ker so to storili v obdobju, ko imajo računovodska podjetja največ prometa, kar pomeni, da so se dobronamerno odrekli času, ki bi ga sicer lahko porabili za profitno dejavnost. Hkrati gre zahvala zaposlenim, ki so zaradi tega odščipnili tudi nekaj svojega prostega časa.

Gre za majhne a neprecenljive geste, ki nam pomagajo slediti našemu skromnemu poslanstvu.

 

Maribor! Mesto v krizi in kriza v mestu

Image

Maribor! Mesto v krizi, kriza v mestu, je skupen projekt študentov, ki bo potekal od 9. – 11. maja v Mariboru. S tem projektom želimo raziskati in hkrati tudi opozoriti na krizo urbanega življenja, ki se se odraža v krčenju javnih prostor, v uničenju avtonomih skupnosti, v odtujenih nakupovalnih središčih, praznih stavbah, propadlih tovarnah in razpadu družbenega tkiva. Namen je razumeti procese, ki se odvijajo v mestu kot družbenem prostoru, da se jim bomo lažje in bolj učinkovito zoperstavili.

Hkrati menimo, da se študentje v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem kritičnega raziskovalnega in praktičnega dela, zato jim skozi projekt želimo omogočiti ustvarjalne pogoje za raziskavo pomembnih družbenih vprašanj. Družboslovni študij se ne more izvajati izključno za štirimi stenami fakultetnih predavalnic in knjižnic, ampak se mora odvijati tudi med ljudmi na ulici.

Projekt je zastavljen kot kritika vsakdanjega urbanega življenja, kot tudi odtujenega pedagoškega procesa.

Letno sociološko srečanje z naslovom Elite in ljudstvo

Slovensko sociološko društvo

vas skupaj s študentskimi sociološkimi društvi iz Ljubljane, Maribora in Kopra

vabi na tradicionalno letno srečanje sociologov in sociologinj

z naslovom

Elite in ljudstvo

ki bo potekalo 8. in 9. Novembra na Fakulteti za humanistične študije v Kopru

 

Študentje in študentke, ki se bomo srečanja udeležili, bomo nameščeni v hostlih Histria in Museum

Cena udeležbe za študentke in študentke znaša 25 evrov

 in pokriva celotno organizacijo oziroma

prevoz, prenočišče, kotizacijo z večerjo, vrečko presenečenja

ter druženje v lokalu z akcijskimi cenami pijač

Prijavite se lahko na elektronski naslov prijava.ssd@gmail.com

pri tem pa ne pozabite navesti vašega imena, priimka, fakultete, katero obiskujete (smer ter letnik študija) in telefonske številke

 

Program letnega srečanja in vse ostale informacije v zvezi z dogodkom najdete

 na facebook strani. 

Pohitite, prijave so možne le do zapolnitve mest!